Yaha Par Apko Kolkata FF Game Ka Har Bazi Ka Tips Diya Jayega Ta Ke Aap Log Game Jeet Sako

Kolkata FF Tips 16/01/2021

  • 1 Bazi Tips – { 2, 4, 6, 7, 5 }
  • 2 Bazi Tips – { 5, 6, 9, 0, 3 }
  • 3 Bazi Tips – { 3, 9, 0 5, 6 }
  • 4 Bazi Tips – { 5, 2, 4, 7, 8 }
  • 5 Bazi Tips – { 2, 4, 3, 6, 8 }
  • 6 Bazi Tips – { 6, 5, 1, 8, 4 }
  • 7 Bazi Tips – { 2, 0, 5, 3, 4 }
  • 8 Bazi Tips – { 1, 2, 4, 5, 0 }