Yaha Par Apko Main Bazar Game Ka Open To Close Tips Diya Jayega Ta Ke Aap Log Game Jeet Sako

Main Bazar Open Tips

  • Single Tips – { 5, 9, 2, 0 }
  • Jodi Tips – { 26, 54, 90, 01 }
  • CP Tips – { 24680 }

Main Bazar Close Tips

  • Single Tips – { 2, 7, 9, 0 }
  • Jodi Tips – { 42, 47, 49, 40 }
  • CP Tips – { 24580 }