Yaha Par Apko Main Bazar Game Ka Open To Close Tips Diya Jayega Ta Ke Aap Log Game Jeet Sako

Main Bazar Open Tips

  • Single Tips – { 1, 4, 6, 0 }
  • Jodi Tips – { 15, 43, 69, 08 }
  • CP Tips – { 13478 }

Main Bazar Close Tips

  • Single Tips – { 2, 3, 7, 9 }
  • Jodi Tips – { 43, 42, 47, 49 }
  • CP Tips – { 12357 }