Yaha Par Apko Main Bazar Game Ka Open To Close Tips Diya Jayega Ta Ke Aap Log Game Jeet Sako

Main Bazar Open Tips

  • Single Tips – { 2, 5, 7, 9 }
  • Jodi Tips – { 21, 56, 70, 98 }
  • CP Tips – { 24689 }

Main Bazar Close Tips

  • Single Tips – { 6, 8, 4, 0 }
  • Jodi Tips – { 96, 98, 90, 94 }
  • CP Tips – { 34679 }